انجام کلیه امور نقشه برداری و ثبتی(گروه نقشه برداری رادیان نقشه)

نقشه یو تی ام- نقشه برداری ثبتی- ماده 147 - جانمایی پلاک ثبتی-نقشه 1/2000-نقشه 1/500-تهیه نقشه معتبر برای کلیه ارگان ها

انجام کلیه امور نقشه برداری و ثبتی(گروه نقشه برداری رادیان نقشه)

نقشه یو تی ام- نقشه برداری ثبتی- ماده 147 - جانمایی پلاک ثبتی-نقشه 1/2000-نقشه 1/500-تهیه نقشه معتبر برای کلیه ارگان ها

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نحوه نقشه برداری ماده 147» ثبت شده است

 

پیدا کردن مکان ملک توسط پلاک ثبتی چگونه است:

برای توقیف اموال غیر منقول محکوم شده ، خواهان یا ذی نفع باید مشخصات ملک و پلاک ثبتی آن را در دست داشت باشد. در صورتی که شماره پلاک ثبتی را در دست نداشته باشید اجرای حکم و اداره ثبت به درخواست توقیف، ترتیب اثر نخواهند داد. پس باید با توسل به راههایی، پلاک ثبتی املاک خوانده را به دست آورد که در زیر به بعضی طرق اشاره می شود:

جانمایی پلاک ثبتی:

به عملیات پیدا کردن شماره پلاک ثبتی یک ملک بر روی زمین که در سند ملک نوشته شده است ، جانمایی پلاک ثبتی می گویند این عملیات پروسه ای زمان بر است و نیاز به ترکیب تخصص های نقشه برداری و ثبتی دارد ، با جستجو در اطلاعات زمان تفکیک اولیه ملک و صدور سند و چیدمان ملکها در کنار هم عملیات جانمایی شروع می شود و در انتها با تبدیل مختصات آنها به مختصات یو تی ام و تولید نقشه جانمایی کار به اتمام  می رسد .

 

 چگونگی استعلام وضعیت ثبتی یک ملک روی زمین:

 

نقشه یو تی ام

 

تهیه نقشه UTM

 

جهت استعلام ثبتی هر ملکی ابتدا به پلاک ثبتی آن احتیاج است و جهت بدست آوردن پلاک ثبتی باید از جانمایی معکوس پلاک ثبتی استفاده نماییم ، برای انجام این امر ابتدا گوشه های دقیق ملک را در سیستم مخاصات یو تی ام برداشت می نماییم و نقشه یو تی ام  آن را آماده می نماییم ، سپس این نقشه را بر روی اطلاعات و نقشه های موزاییک شده در سیستم مختصات    محل ملک قرار می دهیم به این ترتیب می توانیم پلاک ثبتی ملک را بدست بیاوریم و با مراجعه به دفتر اسناد وضعیت ثبتی ملک را استعلام نماییم

 

 

 

 

 

شرح کامل در ادامه مطلب...